Dịch vụ thám tử riêng cho cá nhân

Nhận các công việc điều tra theo dõi ngoại tình, giám sát học sinh - sinh viên

Dịch vụ thám tử doanh nghiệp

Nhận các hợp đồng như : điều tra thông tin doanh nghiệp, điều tra đối thủ cạnh tranh

Dịch vụ thám tử vào chuyên sâu

Nhận giúp văn phòng luật sư tìm chứng cứ, tìm người bỏ trốn , truy tìm thủ phạm


Dịch vụ của chúng tôi